1ο Γυμνάσιο Παλλήνης

Αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών
του 1ου Γυμνασίου Παλλήνης

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129287/Γ2 Υ.Α. του Υ.Π.Π.Θ. και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την πράξη 32/01-04-2016 και συγκλήθηκε στο σχολείο μας την ίδια μέρα, όπως ορίζει η παραπάνω απόφαση και σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ. Αν. Αττικής αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα παρακάτω.

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις σχετικές προσφορές και αφού έλαβε υπόψη της την σχετική Υ.Α. καθώς και τις συγκεκριμένες προτάσεις του σχολείου μας για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές εκδρομές – μετακινήσεις, αποφάσισε, εκτιμώντας συνολικά τις προσφορές:

Αποδέχτηκε την προσφορά του γραφείου Michos tours, Δελφών 38, Ν.Ηράκλειο για τη μεταφορά των μαθητών του σχολείου μας, στο εργαστήρι «Δρω» στη Ν.Κηφισιά, στις 14 Απριλίου 2016 , όπως αναρτήθηκε αναλυτικά στην προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε σχετική Πράξη η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τις προσφορές και τις αποφάσεις της Επιτροπής και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

 

Παλλήνη, 1 Απριλίου 2016

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129287/Γ2 Υ.Α. του Υ.Π.Π.Θ. και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την πράξη 31/04-03-2016 και συγκλήθηκε στο σχολείο μας την ίδια μέρα, όπως ορίζει η παραπάνω απόφαση και σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ. Αν. Αττικής αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα παρακάτω.

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις σχετικές προσφορές και αφού έλαβε υπόψη της την σχετική Υ.Α. καθώς και τις συγκεκριμένες προτάσεις του σχολείου μας για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές εκδρομές – μετακινήσεις, αποφάσισε, εκτιμώντας συνολικά τις προσφορές:

Αποδέχτηκε την προσφορά του γραφείου Happy days travel, Ελ. Βενιζέλου 147β, Ηλιούπολη για τη μεταφορά των μαθητών του σχολείου μας σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα, στις 22-24 Απριλίου 2016 , όπως αναρτήθηκε αναλυτικά στην προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε σχετική Πράξη η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τις προσφορές και τις αποφάσεις της Επιτροπής και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

 

Παλλήνη, 28 Μαρτίου 2016

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129287/Γ2 Υ.Α. του Υ.Π.Π.Θ. και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την πράξη 26/29-10-2015 και συγκλήθηκε στο σχολείο μας την ίδια μέρα, όπως ορίζει η παραπάνω απόφαση και σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ. Αν. Αττικής αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα παρακάτω.

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις σχετικές προσφορές και αφού έλαβε υπόψη της την σχετική Υ.Α. καθώς και τις συγκεκριμένες προτάσεις του σχολείου μας για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές εκδρομές – μετακινήσεις, αποφάσισε, εκτιμώντας συνολικά τις προσφορές:

Αποδέχτηκε την προσφορά του γραφείου Tsokas Τουριστική/μεταφορική, Γέρακας Αττικής για τη μεταφορά των μαθητών του σχολείου μας, την 5η Νοεμβρίου 2015 στο ΑΘΛΗΤΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. Μάκρης.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε σχετική Πράξη η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τις προσφορές και τις αποφάσεις της Επιτροπής και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

 

Παλλήνη 29 Οκτωβρίου 2015

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129287/Γ2 Υ.Α. του Υ.Π.Π.Θ. και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την πράξη 25/19-3-2015 και συγκλήθηκε στο σχολείο μας την ίδια μέρα, όπως ορίζει η παραπάνω απόφαση και σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ. Αν. Αττικής αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα παρακάτω.

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις σχετικές προσφορές και αφού έλαβε υπόψη της την σχετική Υ.Α. καθώς και τις συγκεκριμένες προτάσεις του σχολείου μας για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές εκδρομές – μετακινήσεις , αποφάσισε, εκτιμώντας συνολικά τις προσφορές:

Αποδέχτηκε την προσφορά του γραφείου Happy Days travel, Ελ. Βενιζέλου 147β-Ηλιούπολη, για την πραγματοποίηση 3μερης-εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του σχολείου μας στην Σύρο, από 2-5-2015 έως και 4-5-2015.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε σχετική Πράξη η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τις προσφορές και τις αποφάσεις της Επιτροπής και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

 

Παλλήνη 19 Μαρτίου 2015

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129287/Γ2 Υ.Α. του Υ.Π.Π.Θ. και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την πράξη 23/2-3-2015 και συγκλήθηκε στο σχολείο μας την ίδια μέρα, όπως ορίζει η παραπάνω απόφαση και σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ. Αν. Αττικής αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα παρακάτω.

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις σχετικές προσφορές και αφού έλαβε υπόψη της την σχετική Υ.Α. καθώς και τις συγκεκριμένες προτάσεις του σχολείου μας για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές εκδρομές – μετακινήσεις , αποφάσισε, εκτιμώντας συνολικά τις προσφορές:

Αποδέχτηκε την προσφορά του γραφείου Happy Days travel, Ελ. Βενιζέλου 147β-Ηλιούπολη, για την πραγματοποίηση 4μερης-εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του σχολείου μας στην Ιταλία, από 2-4-2015 έως και 5-4-2015.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε σχετική Πράξη η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τις προσφορές και τις αποφάσεις της Επιτροπής και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

 

Παλλήνη 2 Μαρτίου 2015

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129287/Γ2 Υ.Α. του Υ.Π.Π.Θ. και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την πράξη 22/2-3-2015 και συγκλήθηκε στο σχολείο μας την ίδια μέρα, όπως ορίζει η παραπάνω απόφαση και σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ. Αν. Αττικής αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα παρακάτω.

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις σχετικές προσφορές και αφού έλαβε υπόψη της την σχετική Υ.Α. καθώς και τις συγκεκριμένες προτάσεις του σχολείου μας για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές εκδρομές – μετακινήσεις , αποφάσισε, εκτιμώντας συνολικά τις προσφορές:

Αποδέχτηκε την προσφορά του γραφείου Tsokas Τουριστική/μεταφορική, Γέρακας Αττικής για τη μεταφορά των μαθητών του σχολείου μας στο Θέατρο Τέχνης την 11η-3-2015.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε σχετική Πράξη η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τις προσφορές και τις αποφάσεις της Επιτροπής και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

 

Παλλήνη 2 Μαρτίου 2015

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129287/Γ2 Υ.Α. του Υ.Π.Π.Θ. και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την πράξη 21/24-2-2015 και συγκλήθηκε στο σχολείο μας την ίδια μέρα, όπως ορίζει η παραπάνω απόφαση και σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ. Αν. Αττικής αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα παρακάτω.

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις σχετικές προσφορές και αφού έλαβε υπόψη της την σχετική Υ.Α. καθώς και τις συγκεκριμένες προτάσεις του σχολείου μας για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές εκδρομές – μετακινήσεις , αποφάσισε, εκτιμώντας συνολικά τις προσφορές:

 Αποδέχτηκε την προσφορά του γραφείου Grefis Holidays, Μητροπόλεως 26-28 Σύνταγμα, Αθήνα για τη μεταφορά των μαθητών του σχολείου μας και του 3ου Γυμνασίου Γέρακα Αττικής στην Αλσατία – Μέλανα Δρυμό, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος, την 18η – 22α Απριλίου 2015, όπως αναρτήθηκε αναλυτικά στην Προκήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε σχετική Πράξη η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τις προσφορές και τις αποφάσεις της Επιτροπής και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

 

Παλλήνη 2 Μαρτίου 2015

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129287/Γ2 Υ.Α. του Υ.Π.Δ.Β.Μ. και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την πράξη 20/20-1-2015 και συγκλήθηκε στο σχολείο μας την ίδια μέρα, όπως ορίζει η παραπάνω απόφαση και σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ. Αν. Αττικής αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα παρακάτω.

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις σχετικές προσφορές και αφού έλαβε υπόψη της την σχετική Υ.Α. καθώς και τις συγκεκριμένες προτάσεις του σχολείου μας για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές εκδρομές – μετακινήσεις , αποφάσισε, εκτιμώντας συνολικά τις προσφορές:

 Αποδέχτηκε την προσφορά του γραφείου Tsokas Τουριστική/μεταφορική, Γέρακας Αττικής για τη μεταφορά των μαθητών του σχολείου μας στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, την 29η Ιανουαρίου 2015

Για τα παραπάνω συντάχθηκε σχετική Πράξη η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τις προσφορές και τις αποφάσεις της Επιτροπής και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

 

Παλλήνη  20 Ιαννουαρίου 2015

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129287/Γ2 Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την πράξη 19/15-12-2014 και συγκλήθηκε στο σχολείο μας την ίδια μέρα, όπως ορίζει η παραπάνω απόφαση και σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ. Αν. Αττικής αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα παρακάτω.

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις σχετικές προσφορές και αφού έλαβε υπόψη της την σχετική Υ.Α. καθώς και τις συγκεκριμένες προτάσεις του σχολείου μας για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές εκδρομές – μετακινήσεις , αποφάσισε, εκτιμώντας συνολικά τις προσφορές:

 Αποδέχτηκε την προσφορά του γραφείου Tsokas Τουριστική/μεταφορική, Γέρακας Αττικής για τη μεταφορά των μαθητών του σχολείου μας, την 18η Δεκεμβρίου 2014

Για τα παραπάνω συντάχθηκε σχετική Πράξη η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τις προσφορές και τις αποφάσεις της Επιτροπής και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

 

Παλλήνη 15 Δεκεμβρίου 2014

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129287/Γ2 Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την πράξη 17/7-10-2014 και συγκλήθηκε στο σχολείο μας την 7η  Οκτωβρίου 2014, όπως ορίζει η παραπάνω απόφαση και σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ. Αν. Αττικής αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα παρακάτω.

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις σχετικές προσφορές και αφού έλαβε υπόψη της την σχετική Υ.Α. καθώς και τις συγκεκριμένες αναρτήσεις του σχολείου μας για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές εκδρομές – μετακινήσεις, αποφάσισε τα εξής:

Αποδέχτηκε τις προσφορές του γραφείου Valili Tours – Τουριστικές Επιχ. / Σπάτα Αττικής για τη μεταφορά των μαθητών

α) της Α΄ Γυμνασίου του σχολείου μας στα πλαίσια διδακτικής επίσκεψης, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βραυρώνας και στο Λιμάνι Μεσογαίας ( Πόρτο Ράφτη)

β) της Β΄ Γυμνασίου του σχολείου μας στα πλαίσια διδακτικής επίσκεψης στο Ναυτικό Πάρκο στη Μαρίνα Φλοίσβου και στο Ευγενίδειο Ίδρυμα για την παρακολούθηση της ψηφιακής παράστασης «Το Μυστήριο της Ζωής».

γ) της Γ΄ Γυμνασίου του σχολείου μας στα πλαίσια διδακτικής επίσκεψης, στο Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, στο αρχαίο θέατρο του Θορικού και στην πόλη του Λαυρίου

την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014

Για τα παραπάνω συντάχθηκε σχετική Πράξη η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τις προσφορές και τις αποφάσεις της Επιτροπής και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

 

Παλλήνη 7 Οκτωβρίου 2014

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129287/Γ2 Υ.Α. του Υ.Π.Δ.Β.Μ. και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την πράξη 16/11-4-2014 και συγκλήθηκε στο σχολείο μας την 11η Απριλίου 2014, όπως ορίζει η παραπάνω απόφαση και σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ. Αν. Αττικής αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα παρακάτω.

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις σχετικές προσφορές και αφού έλαβε υπόψη της την σχετική Υ.Α. καθώς και τις συγκεκριμένες προτάσεις του σχολείου μας για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές εκδρομές – μετακινήσεις , αποφάσισε, εκτιμώντας συνολικά τις προσφορές:

Αποδέχτηκε τις προσφορές του γραφείου Valili Tours – Τουριστικές Επιχ. / Σπάτα Αττικής για τη μεταφορά μαθητών του σχολείου μας στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την 12 Μαΐου 2014 και την 15η Μαΐου 2014 στην ιερά Μονή Παντάνασσας Κερατέας Αττικής και στο Καταφύγι Φλαμπούρι στην Πάρνηθα αντίστοιχα.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε σχετική Πράξη η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τις προσφορές και τις αποφάσεις της Επιτροπής και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

 

Παλλήνη 28 Απριλίου 2014

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129287/Γ2 Υ.Α. του Υ.Π.Δ.Β.Μ. και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την πράξη 14/21-2-2014 και συγκλήθηκε στο σχολείο μας την 21η Φεβρουαρίου 2014, όπως ορίζει η παραπάνω απόφαση και σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ. Αν. Αττικής αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα παρακάτω.

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις σχετικές προσφορές και αφού έλαβε υπόψη της την σχετική Υ.Α. καθώς και τις συγκεκριμένες προτάσεις του σχολείου μας για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές εκδρομές – μετακινήσεις , αποφάσισε, εκτιμώντας συνολικά τις προσφορές:

Αποδέχτηκε την προσφορά του γραφείου Tsokas Τουριστική/μεταφορική, Γέρακας Αττικής για τη μεταφορά των μαθητών της Αης τάξης στο Μουσείο Βορρέ στην Παιανία Αττικής και της Βας και Γης τάξης στο Μουσείο της Ακρόπολης Αθηνών, την 20η Μαρτίου 2014 καθώς και τη μετακίνηση-επίσκεψη της Γης τάξης του σχολείου μας στο θέατρο Κνωσσός την 12 Μαρτίου 2014.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε σχετική Πράξη η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τις προσφορές και τις αποφάσεις της Επιτροπής και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

 

Παλλήνη 25 Φεβρουαρίου 2014

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129287/Γ2 Υ.Α. του Υ.Π.Δ.Β.Μ. και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την πράξη 14/24-2-2014 και συγκλήθηκε στο σχολείο μας την 21η Φεβρουαρίου 2014, όπως ορίζει η παραπάνω απόφαση και σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ. Αν. Αττικής αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα παρακάτω.

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις σχετικές προσφορές και αφού έλαβε υπόψη της την σχετική Υ.Α. καθώς και τις συγκεκριμένες προτάσεις του σχολείου μας για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές εκδρομές – μετακινήσεις, αποφάσισε:

Αποδέχτηκε την προσφορά του γραφείου γεν. τουρισμού Happy Days travel – Ελ. Βενιζέλου 147β, Ηλιούπολη, για μεταφορά – μετακίνηση περίπου 50 μαθητών και 4 καθηγητών από και προς το σχολείο μας στο Πήλιο (Πορταριά) με διαμονή 2 διανυκτερεύσεων στο ξενοδοχείο MARITSA’S Hotel-Suites και τις αντίστοιχες επισκέψεις και εκπαιδευτικούς περιπάτους όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Β/θμιας Δ/σης Αν. Αττικής, κατά το διάστημα από 11 Απριλίου 2014 μέχρι και την 13η Απριλίου 2014.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε σχετική Πράξη η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τις προσφορές και τις αποφάσεις της Επιτροπής και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

 

Παλλήνη 24 Φεβρουαρίου 2014

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129287/Γ2 Υ.Α. του Υ.Π.Δ.Β.Μ. και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την πράξη 13/4-2-2014 και συγκλήθηκε στο σχολείο μας την 4η Φεβρουαρίου 2014, όπως ορίζει η παραπάνω απόφαση και σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ. Αν. Αττικής αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα παρακάτω.

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις σχετικές προσφορές και αφού έλαβε υπόψη της την σχετική Υ.Α. καθώς και τις συγκεκριμένες προτάσεις του σχολείου μας για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές εκδρομές – μετακινήσεις, αποφάσισε:

Αποδέχτηκε την προσφορά του γραφείου γεν. τουρισμού Travel City, Πανεπιστημίου 39 - Αθήνα για μεταφορά – μετακίνηση περίπου 20 μαθητών και 2 καθηγητών από και προς το σχολείο μας στο Βερολίνο, από την 29η Μαρτίου 2013 μέχρι την 2α Απριλίου 2014, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βερολίνο. Ιστορία της πόλης. Σημαντικότερα μουσεία» όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Δ/σης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε σχετική Πράξη η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τις προσφορές και τις αποφάσεις της Επιτροπής και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

 

Παλλήνη 5 Φεβρουαρίου 2014

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129287/Γ2 Υ.Α. του Υ.Π.Δ.Β.Μ. και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την πράξη 12/23-1-2014 και συγκλήθηκε στο σχολείο μας την 23η Ιανουαρίου 2014, όπως ορίζει η παραπάνω απόφαση και σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ. Αν. Αττικής αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα παρακάτω.

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις σχετικές προσφορές και αφού έλαβε υπόψη της την σχετική Υ.Α. καθώς και τις συγκεκριμένες προτάσεις του σχολείου μας για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές εκδρομές – μετακινήσεις, αποφάσισε:

Αποδέχτηκε την προσφορά του γραφείου γεν. τουρισμού VALILIS Tours – τουριστικές επιχειρήσεις, Αγ. Χριστοφόρου 20, Σπάτα για τη μεταφορά των μαθητών της Αης τάξης στο Μουσείο Γουλανδρή και της Βας και Γης τάξης στο Θωρηκτό Αβέρωφ, την 12η Φεβρουαρίου 2014.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε σχετική Πράξη η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τις προσφορές και τις αποφάσεις της Επιτροπής και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

 

Παλλήνη 23 Ιανουαρίου 2014

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129287/Γ2 Υ.Α. του Υ.Π.Δ.Β.Μ. και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την πράξη 3/18-10-2013 και συγκλήθηκε στο σχολείο μας την την 29η Νοεμβρίου 2013, όπως ορίζει η παραπάνω απόφαση και σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ. Αν. Αττικής αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα παρακάτω.

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις σχετικές προσφορές και αφού έλαβε υπόψη της την σχετική Υ.Α. καθώς και τις συγκεκριμένες προτάσεις του σχολείου μας για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές εκδρομές – μετακινήσεις, αποφάσισε:

Αποδέχτηκε την προσφορά του γραφείου γεν. τουρισμού Valili Tours, Γραφείο γενικού Τουρισμού, Αγίου Χριστοφόρου 20, Σπάτα Αττικής, για μεταφορά – μετακίνηση περίπου 200 μαθητών και 18 καθηγητών από και προς το σχολείο μας στον κινηματογράφο Αβάνα Λεωφόρος Κηφισίας Χαλάνδρι, την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013

Για τα παραπάνω συντάχθηκε σχετική Πράξη η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τις προσφορές και τις αποφάσεις της Επιτροπής και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

 

Παλλήνη 29 Νοεμβρίου 2013

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129287/Γ2 Υ.Α. του Υ.Π.Δ.Β.Μ. και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την πράξη 3/18-10-2013 και συγκλήθηκε στο σχολείο μας την 29η Οκτωβρίου 2013, όπως ορίζει η παραπάνω απόφαση και σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ. Αν. Αττικής αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα παρακάτω.

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις σχετικές προσφορές και αφού έλαβε υπόψη της την σχετική Υ.Α. καθώς και τις συγκεκριμένες προτάσεις του σχολείου μας για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές εκδρομές – μετακινήσεις, αποφάσισε:

Αποδέχτηκε την προσφορά του γραφείου γεν. τουρισμού Michos Tours, Γραφείο γενικού Τουρισμού, Δελφών 38 / Ηράκλειο Αττικής, για μεταφορά – μετακίνηση περίπου 200 μαθητών και 18 καθηγητών από και προς το σχολείο μας στον Μαραθώνα (Αρχαιολογικό Μουσείο και Μουσείο μαραθωνίου δρόμου) και παραλία της Νέας Μάκρης, την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013

Για τα παραπάνω συντάχθηκε σχετική Πράξη η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τις προσφορές και τις αποφάσεις της Επιτροπής και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

 

Παλλήνη 29 Οκτωβρίου 2013

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129287/Γ2 Υ.Α. του Υ.Π.Θ.Π.Α. και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε στο σχολείο μας την 9η Απριλίου 2013 και συγκλήθηκε στο γραφείο του Δντη του Σχολείου μας, όπως ορίζει η παραπάνω απόφαση και σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις του σχολείου μας και το ακριβές πρόγραμμα της εκδρομής και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτό, στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ. Αν. Αττικής αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα παρακάτω.

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις σχετικές προσφορές και αφού έλαβε υπόψη της την σχετική Υ.Α. καθώς και τις συγκεκριμένες προτάσεις του σχολείου μας για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές εκδρομές – μετακινήσεις, αποφάσισε:

Αποδέχτηκε την προσφορά του ταξιδιωτικού οργανισμού ValilisTours ταξιδιωτικό γραφείο, Σπάτα – Αττικής, με προσφορά 100 ευρώ ανά λεωφορείο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τη μετακίνηση των μαθητών της Αης και Βας τάξης του Σχολείου μας, περίπου 120 μαθητές και 20 συνοδοί-εκπαιδευτικοί, για το αθλητικό κέντρο Ραφήνας, την Παρασκευή 19η Απριλίου 2013, ώρα αναχώρησης 8.30 πμ και επιστροφή 14.00. Η παραπάνω προσφορά επιλέχτηκε ύστερα από κλήρωση μεταξύ δύο ισότιμων προσφορών, παρουσία ολόκληρης της Επιτροπής

Για τα παραπάνω συντάχθηκε σχετική Πράξη η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τις προσφορές και τις αποφάσεις της Επιτροπής και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

 

Παλλήνη, 10 Απριλίου 2013

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129287/Γ2 Υ.Α. του Υ.Π.Θ.Π.Α. και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε στο σχολείο μας την 5η Απριλίου 2013 και συγκλήθηκε στο γραφείο του Δντη του Σχολείου μας, όπως ορίζει η παραπάνω απόφαση και σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις του σχολείου μας και το ακριβές πρόγραμμα της εκδρομής και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτό, στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ. Αν. Αττικής αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα παρακάτω.

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις σχετικές προσφορές και αφού έλαβε υπόψη της την σχετική Υ.Α. καθώς και τις συγκεκριμένες προτάσεις του σχολείου μας για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές εκδρομές – μετακινήσεις, αποφάσισε:

Αποδέχτηκε την προσφορά του ταξιδιωτικού οργανισμού ValilisTours ταξιδιωτικό γραφείο, Σπάτα – Αττικής, με προσφορά 101,70 ευρώ ανά λεωφορείο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τη μετακίνηση 33 μαθητών και 3 συνοδών, για το Ίλιον – Πάρκο Τρίτση, την 16η Απριλίου 2013, ώρα αναχώρησης 8.30 πμ και επιστροφή 14.00. Επίσης αποδέχτηκε την προσφορά του παραπάνω γραφείου, με προσφορά 56,60 ευρώ ανά λεωφορείο συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το Μουσικό Σχολείο Παλλήνης – 9ο μαθητικό φεστιβάλ ταινιών, για τη μετακίνηση 21 μαθητών και 2 καθηγητών την 25η Απριλίου 2013, ώρα αναχώρησης 8.30 και επιστροφής 14.00.

Αποδέχτηκε την προσφορά του γραφείου γενικού τουρισμού, Τσόκας Α.Ε., γενική μεταφορική, Γέρακας Αττικής, για επίσκεψη 33 μαθητών και 3 συνοδών στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας, τιμή 100 ευρώ ανά λεωφορείο, την 10η Απριλίου, ώρα αναχώρησης 8.30 και επιστροφής 14.00. Επίσης αποδέχτηκε, ύστερα από κλήρωση μεταξύ δύο ισότιμων προσφορών, την προσφορά του παραπάνω γραφείου για τη μετακίνηση 84 μαθητών και 4 συνοδών στο ΕΠΑΛ Κορωπίου με ενδιάμεση στάση Λ. Λαυρίου, την 17η Απριλίου, ώρα αναχώρησης 8.30 και επιστροφής 12.30, με τιμή 100 ευρώ ανά λεωφορείο συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Για τα παραπάνω συντάχθηκε σχετική Πράξη η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τις προσφορές και τις αποφάσεις της Επιτροπής και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

 

Παλλήνη 5 Απριλίου 2013

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129287/Γ2 Υ.Α. του Υ.Π.Θ.Π.Α. και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε στο σχολείο μας την 8η Μαρτίου 2013 και συγκλήθηκε στο γραφείο του Δντη του Σχολείου μας, όπως ορίζει η παραπάνω απόφαση και σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις του σχολείου μας και το ακριβές πρόγραμμα της εκδρομής και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτό, στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ. Αν. Αττικής αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα παρακάτω:

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις σχετικές προσφορές και αφού έλαβε υπόψη της την σχετική Υ.Α. καθώς και τις συγκεκριμένες προτάσεις του σχολείου μας για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές εκδρομές – μετακινήσεις, αποφάσισε:

Αποδέχτηκε την προσφορά του ταξιδιωτικού οργανισμού ValilisTours ταξιδιωτικό γραφείο, Σπάτα – Αττικής, με προσφορά 105€ ανά λεωφορείο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τη μετακίνηση των μαθητών της Α' και Β' τάξης του Σχολείου μας, περίπου 120 μαθητές και 20 συνοδοί-εκπαιδευτικοί, για το μουσείο ΕΥΔΑΠ – φάρμα Μαραθώνα – παραλία Μαραθώνα, την 28η Μαρτίου 2013, ώρα αναχώρησης 8.30 πμ και επιστροφή 14.00.

Επίσης αποδέχτηκε την προσφορά του γραφείου γενικού τουρισμού, Michos Travel, Δελφών 38 – Ηράκλειο Αττικής, για επίσκεψη της Γ' τάξης του σχολείου μας στο μουσείο της Ακρόπολης Αθηνών, την ίδια μέρα και ώρα, τιμή 100€ ανά λεωφορείο, για περίπου 70 μαθητές και 10 συνοδούς-εκπαιδευτικούς

Για τα παραπάνω συντάχθηκε σχετική Πράξη η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τις προσφορές και τις αποφάσεις της Επιτροπής και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

 

Παλλήνη 13 Μαρτίου 2013

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129287/Γ2 Υ.Α. του Υ.Π.Θ.Π.Α. και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε  και συγκλήθηκε στο σχολείο μας την 8η Μαρτίου 2013 και συγκλήθηκε στο γραφείο του Δντη του Σχολείου μας, όπως ορίζει η παραπάνω απόφαση κ αι σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις του σχολείου μας και το ακριβές πρόγραμμα της εκδρομής και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτό, στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ. Αν. Αττικής αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα παρακάτω:

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις σχετικές προσφορές και αφού έλαβε υπόψη της την σχετική Υ.Α. καθώς και τις συγκεκριμένες προτάσεις του σχολείου μας για την αντίστοιχη εκπαιδευτική εκδρομή – μετακινήση, αποφάσισε:

Αποδέχτηκε την προσφορά  του ταξιδιωτικού οργανισμού Imagination travel, Σαρανταπόρου 48, Περιστέρι – Αττικής, για την πραγματοποίηση της τριήμερης εκδρομής της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου μας προς Πάτρα – Ναύπακτο – Γαλαξείδι – Ιτέα – Δελφούς – Αράχωβα και Λειβαδιά, κατά τις 19 έως 21 Απριλίου 2013, με συμμετοχή περίπου 60 μαθητών και 6 συνοδών-εκπαιδευτικών

Για τα παραπάνω συντάχθηκε σχετική Πράξη η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τις προσφορές και τις αποφάσεις της Επιτροπής και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

 

Παλλήνη 12 Μαρτίου 2013

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129287/Γ2 Υ.Α. του Υ.Π.Θ.Π.Α. και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε  και συγκλήθηκε στο σχολείο μας την 28η  Ιανουαρίου 2013, όπως ορίζει η παραπάνω απόφαση και σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ. Αν. Αττικής αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα παρακάτω:

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις σχετικές προσφορές και αφού έλαβε υπόψη της την σχετική Υ.Α. καθώς και τις συγκεκριμένες προτάσεις του σχολείου μας για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές εκδρομές – μετακινήσεις, αποφάσισε:

Αποδέχτηκε την προσφορά του Michos Tours, Γραφείο γενικού Τουρισμού, Δελφών 38, Ηράκλειο Αττικής, για μεταφορά – μετακίνηση περίπου 140 μαθητών και 10 καθηγητών  από και προς το σχολείο μας στον κινηματογράφο Αβάνα, Κηφισίας, την Παρασκευή 8η Φεβρουαρίου 2013. Επίσης την προσφορά για μετακίνηση από και προς το σχολείο μας περίπου 70 μαθητών και 10 καθηγητών για το Ευγενίδειο Πλανητάριο, την ίδια μέρα και ώρα

Για τα παραπάνω συντάχθηκε σχετική Πράξη η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τις προσφορές και τις αποφάσεις της Επιτροπής και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

Παλλήνη 28 Ιανουαρίου 2013

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129287/Γ2 Υ.Α. του Υ.Π.Δ.Β.Μ. και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε  και συγκλήθηκε στο σχολείο μας την 10η  Οκτωβρίου 2012, όπως ορίζει η παραπάνω απόφαση και σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ. Αν. Αττικής αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα παρακάτω:

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις σχετικές προσφορές και αφού έλαβε υπόψη της την σχετική Υ.Α. καθώς και τις συγκεκριμένες προτάσεις του σχολείου μας για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές εκδρομές – μετακινήσεις, αποφάσισε:

Αποδέχτηκε την προσφορά της Τουριστικής – Μεταφορικής Γ. Τσόκας, Γέρακας – Αττική, για μεταφορά – μετακίνηση περίπου 220 μαθητών και 25 καθηγητών από και προς το σχολείο μας στο Αθλητικό Κέντρο Ν. Μάκρης, την 19η Οκτωβρίου 2012.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε σχετική Πράξη η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τις προσφορές και τις αποφάσεις της Επιτροπής και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

Παλλήνη  10  Οκτωβρίου 2012

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129287/Γ2 Υ.Α. του Υ.Π.Θ.Π.Α. και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε  και συγκλήθηκε στο σχολείο μας την 5η  Απριλίου 2012, όπως ορίζει η παραπάνω απόφαση και σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ. Αν. Αττικής αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα παρακάτω:

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις σχετικές προσφορές και αφού έλαβε υπόψη της την σχετική Υ.Α. καθώς και τις συγκεκριμένες προτάσεις του σχολείου μας για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές εκδρομές – μετακινήσεις, αποφάσισε:

 1. Αποδέχτηκε την προσφορά του γραφείου γεν. τουρισμού VALILI TOURS, Αγ. Χριστοφόρου 20 – Σπάτα Αττικής, για μεταφορά – μετακίνηση περίπου 125 μαθητών και 20 καθηγητών από και προς το σχολείο μας στο Λαύριο και ναό του Ποσειδώνος στο Σούνιο, την 30η Απριλίου 2012.

 2. Αποδέχτηκε την προσφορά της Τουριστικής – Μεταφορικής Γ. Τσόκας, Γέρακας – Αττική, για μεταφορά περίπου 22 μαθητών και 2 συνοδών από και προς το σχολείο μας για τη Μαλακάσα Adventure Park στο πλαίσιο του προγράμματος «κτήμα Καμπά – Ιστορία και Μέλλον», την 8η Μαΐου 2012.

 3. Αποδέχτηκε την προσφορά του ταξιδιωτικού οργανισμού IQ Holidays, Βουλής 35 - Σύνταγμα, για την πραγματοποίηση της μονοήμερης εκδρομής του Γυμνασίου μας προς Επίδαυρο - Ναύπλιο, περίπου 220 μαθητές και 17 συνοδοί, την 10η Μαΐου 2012.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε σχετική Πράξη η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τις προσφορές και τις αποφάσεις της Επιτροπής και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

Παλλήνη  6 Απριλίου 2012

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 14 εδ. 4, της υπ. αριθ. 129287/Γ2 Υ.Α. για τις εκδρομές-μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανακοινώνουμε τα παρακάτω:

1) Οι προσφορές των τουριστικών γραφείων που κατατέθηκαν σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ. Αν. Αττικής, ήταν οι ακόλουθες:

 • Imagination Travel, Σαρανταπόρου 48, Αθήνα, με αντίστοιχη επιβάρυνση ανά μαθητή 98 ευρώ με τον ΦΠΑ,
 • Timothy’s travel, γραφείο γενικού τουρισμού, Ν. Μάκρη Αττικής, με αντίστοιχη επιβάρυνση ανά μαθητή 100 ευρώ + ΦΠΑ,
 • Saronic Tours, Λ. Αθηνών – Σουνίου 68, Κερατέα, με αντίστοιχη επιβάρυνση ανά μαθητή 98 ευρώ με τον ΦΠΑ,
 • Happy Days Travel, Χρυσ. Σμύρνης 4, Υμηττός, με αντίστοιχη επιβάρυνση ανά μαθητή 120 ευρώ με ΦΠΑ,
 • IQ Holidays, Βουλής 35, Σύνταγμα, με αντίστοιχη επιβάρυνση ανά μαθητή 99 ευρώ με ΦΠΑ,

Η αρμόδια Επιτροπή για επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου επέλεξε την πρώτη προσφορά συνεκτιμώντας το ποσό επιβάρυνσης ανά μαθητή, τις επιπλέον δωρεάν προσφορές και την τήρηση του αναρτημένου προγράμματος.

2) Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό για τη διοργάνωση και πραγματοποίηση της τριήμερης εκδρομής μεταξύ του παραπάνω ταξιδιωτικού τουριστικού γραφείου και του Σχολείου μας υπογράφτηκε την 4η Απριλίου 2012, στο γραφείο του Δ/ντη του σχολείου και αφορά τη συμμετοχή 63 μαθητών και 6 καθηγητών (δωρεάν) στην τριήμερη εκδρομή από 28 – 30 Απριλίου, με συμφωνηθείσα τιμή 98 ευρώ κατά άτομο, διαμονή στο ξενοδοχείο Poseidon Palace 4 αστέρων (****) - Λεπτοκαρυά, πρωινό και δείπνο καθημερινά δωρεάν, δύο δωρεάν συμμετοχές για οικονομικά ασθενείς μαθητές, ανάληψη νυκτερινής διασκέδασης στο χώρο του ξενοδοχείου την πρώτη βραδιά με έξοδα του τουριστικού γραφείου, συμμετοχή συνοδού του γραφείου, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα και παρουσία ξεναγού, ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης, τιμές διοδίων και ΦΠΑ.

3) Ο αριθμός ασφαλιστήριου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης είναι: 10785697 (ταξιδιωτική ασφάλιση) και 10785692 (αστική ευθύνη) της εταιρίας Generali Hellas, όπως αναφέρεται στην προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου

 

Παλλήνη  5 Απριλίου 2012

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129287/Γ2 Υ.Α. του Υ.Π.Θ.Π.Α. και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε  και συγκλήθηκε στο σχολείο μας την 9η Μαρτίου 2012, όπως ορίζει η παραπάνω απόφαση και σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ. Αν. Αττικής αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα παρακάτω:

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις σχετικές προσφορές και αφού έλαβε υπόψη της την σχετική Υ.Α. καθώς και τις συγκεκριμένες προτάσεις του σχολείου μας για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές εκδρομές – μετακινήσεις, αποφάσισε:

 1. Αποδέχτηκε την προσφορά της Τουριστικής – Μεταφορικής Γ. Τσόκας, Γέρακας – Αττική, για μεταφορά περίπου 30 μαθητών και 2 συνοδών από και προς  το σχολείο μας για το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 2 Απριλίου 2012.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε σχετική Πράξη (Πράξη 2η / 9-3-2012) η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τις προσφορές και τις αποφάσεις της Επιτροπής και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

Παλλήνη  15 Μαρτίου 2012

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129287/Γ2 Υ.Α. του Υ.Π.Θ.Π.Α. και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε  και συγκλήθηκε στο σχολείο μας την 5η Μαρτίου 2012, όπως ορίζει η παραπάνω απόφαση και σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ. Αν. Αττικής αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα παρακάτω:

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις σχετικές προσφορές και αφού έλαβε υπόψη της την σχετική Υ.Α. καθώς και τις συγκεκριμένες προτάσεις του σχολείου μας για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές εκδρομές – μετακινήσεις, αποφάσισε:

 1. Αποδέχτηκε την προσφορά του γραφείου γεν. τουρισμού Γ. Χατζηκωνσταντής και Σια Ο.Ε., για μεταφορά – μετακίνηση 23 μαθητών και 2 καθηγητών  από και προς το σχολείο μας στην Ιερά Μονή Παντανάσσης / Κερατέα, την 13η Μαρτίου 2012.

 2. Αποδέχτηκε την προσφορά της Τουριστικής – Μεταφορικής Γ. Τσόκας, Γέρακας – Αττική, για μεταφορά περίπου 140 μαθητών και 10 συνοδών αφενός μεν από και προς  το σχολείο μας για τη Ν. Μάκρη – Αθλητικό Κέντρο Ν. Μάκρης (τάξεις Α΄ και Β΄ Γυμνασίου) και αφετέρου από και προς το σχολείο μας για την Αθήνα – Νέο Μουσείο Ακρόπολης (Γ΄ τάξη), περίπου 86 μαθητές και 6 συνοδοί, την 30 Μαρτίου 2012.

 3. Αποδέχτηκε την προσφορά  του ταξιδιωτικού οργανισμού Imagination travel, Σαρανταπόρου 48, Περιστέρι – Αττικής, για την πραγματοποίηση της τριήμερης εκδρομής της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου μας προς Λιτόχωρο – Δίον – Βεργίνα – Νάουσα – Έδεσσα – Θεσ/νίκη κατά τις 26 έως 28 Απριλίου 2012 (εναλλακτικά 26-28 Απριλίου), περίπου 60 – 65 μαθητές και 6 συνοδοί.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε σχετική Πράξη (Πράξη 1η / 5-3-2012) η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τις προσφορές και τις αποφάσεις της Επιτροπής και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

Παλλήνη  7 Μαρτίου 2012

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης